Service/ ettermarked

Teknisk avdeling som er tilbudsyter, er sertifisert innen EXO systems Regin og Niagara 4 integrasjonssystemer. Vi har i tilegg lisens på KNX anlegg.

Vår platform ved integrasjon kan implenmentere følgende bussystemer i undersentral

Bacnet IP and MSTP, LON, KNX-IP, M-bus, Modbus alle typer, oBiX, Open ADR, SNMP,Z-Wave

I tilegghåndterer vår serviceavdeling reklamasjonsarbeider, etterkontroller, tekniskservice og generellt vedlikeholdsarbeide. Vi er Total leverandør av Automatikk produkter og tjenester.

Regin automatikk er et fleksiblet styresystem som passer inn i de fleste prosjekter hvor varme, ventilasjon og rom skal styres og overvåkes via sentral driftskontroll.

Vi prosjekterer og utfører slik at bindeleddet holdes i samme firma.

I de fleste prosjekter som idag gjennomføres er det ofte behov for koordinering av tekniske fag. Dette for å kvalitets sikre at alle leveranser er i forhold til beskrivelser. Samtlige fag må koordineres slik at den totale leveransen er komplett. En slik oppgave kan være krevende i prosjekter som innehar mye tekniske løsninger.

Ofte blir slike prosjekter beskrevet i prosjektanvisninger som beskriver leveransen til alle tekniske fag, i en slik prosess er det avgjørende at avklaringer blir avklart angående omfanget av leveranser til de forskjellige fag.

Slike avklaringsmøter blir gjennomført av integrerings rådgivere. Lillehammer Ventilasjon AS, besitter fagkompetanse for å gjennomføre slike avklaringsmøter både internt og eksternt.