Samarbeid med Lillehammer Fotballklubb

Lillehammer Ventilasjon har inngått samarbeid med Lillehammer Fotballklubb. Sponsoratet er en årlig avtale som innebærer øremerkede midler til innkjøp av utstyr og materiell til yngres avdeling.

For sesongen 2021 vil det bli levert portable fotballmål til smålagsspill. Lillehammer Ventilasjon sin logo blir plassert i nettingen på hvert mål.

Daglig leder Even Lillemo-Thorud i Lillehammer Ventilasjon og daglig leder Jostein Wahl i Lillehammer Fotballklubb
Les mer «Samarbeid med Lillehammer Fotballklubb»