Ventilasjon

Lillehammer Ventilasjon utfører prosjektering og montasje av ventilasjonsanlegg for næring- og proffmarkedet.

Vi er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan – og bygningsloven.

  • Prosjektering av Ventilasjon- klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3
  • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3

Vi prosjekterer våre anlegg i Revit.

Vårt primære nedslagsfelt er fra Skjåk i nord via Lillehammer og sørover mot Hamar og Gjøvik.

Et godt inneklima sikrer god helse og bidrar til lenger levetid på materielle verdier.

Den pågående koronapandemien har i tillegg synliggjort viktigheten av god ventilasjon for å hindre luftbåren smitte.