Prisoversikt/ betingelser

Priser på oppdrag uten forhåndsavtalt pris (medgått timer og materiell)

Timespriser

Våre timespriser er av konkurransemessige hensyn ikke oppgitt på vår hjemmeside. Timespriser oppgis på forespørsel. Kontakt oss her

Minimumspris Pris eks. mva Pris inkl. mva
Minimumspris arbeid pr. oppdrag/ordre (inkl. 1 time arbeid)kr 1 300,-kr 1 625,-
Gjelder ikke ved oppdrag utført ved vårt eget verksted/ lokasjon i Landbruksvegen 2, Lillehammer

Det faktureres for tid medgått til oppdraget inkl. før og etterarbeid, samt til- og frakjøring.

Kjøring/ transport Pris eks. mva Pris inkl. mva
Kjøring * kr 7,50 per km kr 9,38 per km
Kjøring lokalt i Lillehammer (per tur/retur) *kr 150,-kr 187,50
* Kjøring faktureres tur/retur Lillehammer. Eventuelle bompenger tilkommer. Bompenger faktureres 1:1.
Hjelpemateriell Pris eks. mva
Tillegg for hjelpemateriell 2 % av materiellpris *
* I materiellpris inngår ikke større enkeltkomponenter slik som f.eks ventilasjonsaggregat eller lignende.
Gebyrer Pris eks. mva Pris inkl. mva
Administrasjonsgebyr småordre *1) kr 90,- kr 112,50
Gebyr faktura per post *2) kr 75,- kr 93,75
*1) Småordre: Oppdrag under kr 5 000,- eks. mva. *2) Faktura sendes som standard kostnadsfritt per epost/ efaktura

Arbeider hvor kunden selv vil holde materiell

Kunden kan selv holde materiell, som vi monterer. Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med ihht. gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet til den installasjonen som ønskes. Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter. Det tillegges et tillegg på timepris. Se under.

Prosjektering av anlegg faktureres på timesbasis.

Kunden kan også holde deler av materiellet selv. Om dette er produkter som naturlig ligger i vår portefølje, tillegges et redusert tillegg i timeprisen. Se under.

Det innrømmes ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted, heller ikke i de tilfeller materielliste er bestilt hos oss.  Det gis aldri retur eller tilbakekjøp av produkter skaffet annet sted.

Påslag timespris hvis kunden holder materiellPåslag på timespris
Servicearbeider der kunden holder materiell+ 30 %
Servicearbeider der kunden holder deler av materiellet+ 10 %

Bygningsmessige skader ved montasjearbeid

Lillehammer Ventilasjon AS kan ikke ta ansvar for bygningsmessige skader som oppstår som følge av montasjearbeider eller av tredjepart handlinger, utover skader som oppstår av egen uaktsomhet.

Befaring

Ved avtalt befaring eller lignende forbeholder vi oss retten til å fakturere for medgått tid og kostnader hvis oppdraget/ prosjektet ikke blir realisert. Det samme gjelder ved befaring/ feilsøking/ tilpasning etc. på produkter og materiell kjøpt hos en annen part.

Avbestilling

Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, vil det faktureres oppmøte med minstepris.

Fastpris

Ønsker du tilbud på et fastprisoppdrag? Kontakt oss for et tilbud

(Opprettet 08.10.21. Sist oppdatert 03.01.23)