Specsavers Lillehammer

Før og etter nyttår har vi montert nytt ventilasjonsanlegg for butikken til Specsavers midt i Storgata på Lillehammer. Kapasitet på nytt aggregat er 1500 m3/h. Eksisterende bygningsmasse med til dels svært begrenset plass fører til kreative løsninger for å få plass til nytt utstyr.

Vi takker så mye for oppdraget!

Under vises noen bilder fra nesten helt ferdig installasjon av nytt aggregat med tilhørende inntak og avkast.

Teknisk rom med nytt aggregat fra Systemair, type Topvex SR04
Les mer «Specsavers Lillehammer»

Studievegen 16 Gjøvik

Lillehammer Ventilasjon AS har blitt tildelt kontrakt for levering av ventilasjonsanlegg til byggetrinn 2 i Studievegen 16 på Campus Arena Kallerud, Gjøvik. Totalentreprenør på prosjektet er Syljuåsen AS

Det skal leveres 2 stk. ventilasjonssystem og aggregat til det nye bygget.

Total kapasitet på 45 000 m3/h.

Detaljprosjekteringen har startet. Installasjon vil foregå i 2, 3 og 4. kvartal 2021.

Fasadetegninger, Kontur arkitekter
Les mer «Studievegen 16 Gjøvik»