Smittervern og rutiner ved besøk hos privatkunder

I forbindelse med Covid-19.

Dersom du skal ha besøk fra Lillehammer Ventilasjon ber vi deg på forhånd om å gjennomgå følgende punkter:

  1. Dersom noen i husstanden er i karantene eller isolasjon pga (potensiell) corona-smitte ønsker vi ikke å gjennomføre oppdraget. Vi ber om at det opplyses om dette i forkant.  
  2. Har noen i husstanden symptomer på forkjølelse eller influensa så ønsker vi at det opplyses om dette i forkant slik at vi kan sikre at nødvendige tiltak gjennomføres. 
  3. Er noen i din husstand i risikogruppene, dvs over 65 år eller har underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk, ber vi om at du i samråd med nærmeste familie tar en vurdering på om det er ønskelig at vi kommer på besøk.  
  4. Vi ønsker at det kun er en person er til stede ved ankomst og at denne personen holder pålagt avstand, dvs minimum 2 meter til våre montører/ teknikere. 
  5. Vi ønsker at du som kunde rydder for tilkomst og rengjør/desinfiserer før montør/ tekniker kommer på besøk. Vår montør/ tekniker vil rengjøre sine berøringspunkter etter arbeidet er utført. 
  6. Vi ber om at våre medarbeidere får jobbe alene mens de utfører jobben, dvs er alene i rommet der arbeidet utføres. 

Hvis du som kunde unnlater å gi opplysninger i henhold til punkt 1 til 3 i listen over så forbeholder Lillehammer Ventilasjon seg retten til å fakturere for kostnader vi kan bli påført i forbindelse med eventuell oppstått smitte.

Denne rutinen er sist oppdatert: 11.01.2021.