Filter til boligventilasjon

Vi tilbyr kvalitetsfilter til alle boligventilasjonsaggregat. Vi leverer lokalt produserte og kortreiste filter fra Interfil i Skjåk.

Alle filter blir levert direkte til oppgitt adresse via Postnord sitt distribusjonssystem.

Oversikt over filter med tilhørende priser eks. mva finner du på Interfil sin hjemmesider under produktkategorien «Boligfilter».

Velg mellom engangsbestilling eller et årlig eller halvårlig abonnement i bestillingsskjemaet under:

Bestillingsskjema:

Bestillingsskjema ventilasjonsfilter boligventilasjon

Kontaktinformasjon

Ditt navn
Ditt navn
Fornavn
Etternavn

Tekniske opplysninger

Engangsbestilling eller abonnement?

Abonnement: Vi anbefaler normalt et årlig bytte av ventilasjonsfilter. Hvis ditt aggregat er installert i et område der det forekommer mye støv og andre partikler i inntaksluften, eller at det er andre hensyn mtp. allergier osv. bør det byttes filter oftere.