Proresult prosjektstyringssystem

Lillehammer Ventilasjon tar i bruk prosjektstyringssystemet Proresult. Vårt mål og vår ambisjon er å tilby gode leveranser fra A til Å med rett kvalitet i alle ledd. Proresult vil hjelpe oss med å kvalitetssikre dette.

Proresult tilbyr et komplett og brukervennlig styringssystem, med blant annet timeregistrering, prosjektplanlegging og HMS/KS.

Proresult vil ytterligere digitalisere vår arbeidshverdag da både prosjektledere, montører og serviceteknikere vil jobbe på en og samme flate. Montører og serviceteknikere vil alltid ha systemet med seg online ute på oppdrag og byggeplass. Beskrivelser, instrukser, rutiner og retningslinjer vil alltid være tilgjengelig. Sjekklister vil også fylles ut online og elektronisk.

Proresult tilbyr de verktøyene vi trenger på en felles plattform. Dette forenkler vår arbeidshverdag og gir oss bedre oversikt i alle ledd.


Bilde hentet fra proresult.no
Del innlegget på: