Gudbrandsdal Slakteri

Gruppen bestående av Lillehammer Ventilasjon AS, Medby AS og Proel AS er tildelt kontrakt for levering av tekniske fag inn i samspillsfasen av prosjektet for utvikling av Gudbrandsdal Slakteri. Prosjekteringsarbeidet skal etter planen føre frem til en investeringsbeslutning i løpet av juni senere i år.

Gudbrandsdal Slakteri. Foto: Bård Bårdløkken

Det nye slakteriet er planlagt til et bygg på ca 9 000 kvadratmeter på Sandbumoen i Sel kommune. Slakteriet vil ha kapasitet på cirka 27 000 storfe og 100 000 småfe per år i normal drift.

Vi er svært takknemlig og glade for at Gudbrandsdal Slakteri viser oss tillitt og at de dermed har som intensjon å velge lokale entreprenører for levering av ventilasjon, rør og elektro til det nye slakteriet. Vi ser frem til å bidra til at dette blir et vellykket prosjekt.

Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart.

Sak om oppdraget på GD.no (betalingsmur)

Del innlegget på: