Nedre Tessa I kraftverk

Lillehammer Ventilasjon er i samarbeid med Sign Entreprenør i ferd med å ferdigstille ventilasjonsanlegget til den nye kraftverksbygningen til Eidefoss Vannkraft AS for Nedre Tessa I kraftverk. Det nye ventilasjonsanlegget har en kapasitet på 9500 m3/h.

Den nye kraftverksbygningen under oppføring
Prosjektfakta Nedre Tessa I kraftverk

Nedre Tessa I er et eksisterende kraftverk med to aggregater installert, på 2,1 MW og 4,2 MW fra
henholdsvis 1942 og 1949. Det minste aggregatet har havarert og det andre er modent for utskifting.
Det gamle kraftstasjonsbygget er også i dårlig forfatning

Eidefoss Vannkraft AS bygger derfor et nytt kraftverk rett nedstrøms det eksisterende. Det nye kraftverket vil ha en Francisturbin med horisontal aksel og installert effekt på ca. 9,5 MW (9,9 MVA)

Nytt aggregat fra Ventistål/ Fläkt

Vi takker Rudi og Skogum Bygg AS for oppdraget!

Tilluftsventiler i trafohall

Les mer om Nedre Tessa I kraftverk på Eidefoss sine nettsider her

Del innlegget på: