Fåvang stasjon

Lillehammer Ventilasjon installerer nytt ventilasjonsanlegg i gamle Fåvang stasjon der HafjellKvitfjell booking nå oppgraderer sine lokaler. Stasjonsbygningen som er fra slutten av 1800-tallet byr på utfordringer med tanke på tilgjengelig plass for plassering av nytt utstyr.

Fåvang stasjon. Lokalene til HafjellKvitfjell booking

Det må tenkes kreativt når det skal plasseres nytt ventilasjonsaggregat i kjeller samt finne plass og føringsveier for nye ventilasjonskanaler.

Vi har lagt ved noen bilder fra teknisk rom i kjeller der nytt aggregat nå er plassert og tilpasset.

Teknisk rom er plassert i gammel kjeller. Ca. 190 cm takhøyde samt andre hindringer skaper utfordringer mtp. plassering og fremføring
Novema aggregat på 2300 m3/h plassert i teknisk rom, kjeller
Trangt om plassen for rørføring opp til 1. og 2. etasje
Del innlegget på: