Samarbeid med Lillehammer Fotballklubb

Lillehammer Ventilasjon har inngått samarbeid med Lillehammer Fotballklubb. Sponsoratet er en årlig avtale som innebærer øremerkede midler til innkjøp av utstyr og materiell til yngres avdeling.

For sesongen 2021 vil det bli levert portable fotballmål til smålagsspill. Lillehammer Ventilasjon sin logo blir plassert i nettingen på hvert mål.

Daglig leder Even Lillemo-Thorud i Lillehammer Ventilasjon og daglig leder Jostein Wahl i Lillehammer Fotballklubb

De portable målene er lette å flytte rundt, og vi tror at målene vil være med å sikre enda mer aktivitet på treningene til de mange grendelagene som hører til i Lillehammer Fotballklubb.

Fotball skaper tilhørighet, vennskap, glede og bevegelse. Lillehammer Ventilasjon ønsker å være med på laget og støtte dette viktige arbeidet.

Filosofien og verdiene til LFK sammenfaller med mye av det Lillehammer Ventilasjon jobber etter i vår arbeidshverdag:

Langsiktig, Åpen, Grundig og Entusiastisk.

Litt mer informasjon om LFK:

I dag organiserer Lillehammer FK fotball for alle årsklasser, fra seks år og opp til og med Seniornivå. Vi arrangerer to ganger årlig sammen med Lillehammer KFK Tine Fotballskoler. Med vår gode nabo arrangerer vi også Norges største innendørsturnering i fotball i januar hvert år. Vi tilbyr også FotballXtra som er et frivillig og klubbnøytralt ekstra treningstilbud til dem som ikke føler det er nok med de obligatoriske lagstreningene. Lillehammer FK er også på vegne av NFF IØ ansvarlig for Landslagsskolen i distriktet Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Klubben har tilholdssted på Stampsletta, i daglig tale kun forkortet til Stampa. Der finner du Brakka hvor klubben har kontorer.

(Hentet fra LFK sine hjemmesider, Om oss)

Del innlegget på: